20190515_110956.jpg

 

 

歡喜傳法樂

 

 

慈濟月刊2019.06.01

 

 

◎證嚴上人◎

 

 

自在輕安善逍遙,

 

逢人歡喜傳法樂。

 

修持經法長慧命,

 

化度眾生利自他。

  20190515_110954.jpg  

◎恭錄 上人靜思晨語◎

祝福吉祥 蘊璞小院合十

(此靜思法語每日會自動更換)

    全站熱搜

    勁兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()