DSC_0025.jpg - 生活隨拍

 

我默默的佇立在這裡

靜靜的凝望 遠方的你

你是不是忘了最初的諾言

忘了的人是幸福的

你已不記得  曾經許下的承諾

物換星移 潮來潮往

我在這裡凝望著你

時光沖淡了原本的樣貌

沖不走烙在我心底的印記!!

 

DSC_0059.jpg - 生活隨拍


DSC_0006.jpg - 生活隨拍


DSC_0017.jpg - 生活隨拍


DSC_0021.jpg - 生活隨拍


DSC_0024.jpg - 生活隨拍


DSC_0051.jpg - 生活隨拍

 

DSC_0030.jpg - 生活隨拍

 

 

DSC_0035.jpg - 生活隨拍

 

DSC_0011.jpg - 生活隨拍

 

DSC_0007.jpg - 生活隨拍

 

崎頂車站  子母隧道

 

    全站熱搜

    勁兒 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()